Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

ONTMOETINGSDAG INSPIREERT WERELDWINKELIERS

ONTMOETINGSDAG EN KATHLEEN FERRIER INSPIREREN WERELDWINKELIERS

Verbinden was het overkoepelende thema van de Ontmoetingsdag in het Haagse Museon, museum waar van alles is te zien rond de SDG's. Kathleen Ferrier, ambassadeur van het platform Wereldwinkel.NU en Koop een Betere Wereld, werd ondervraagd door Henk Peter Steenhuis, Trouw-journalist.

Kathleen vindt het fantastisch er te zijn, om moed, inspiratie en krachten te bundelen. Krachten bundelen is belangrijk in de wereld van nu, een wereld die ons voor veel uitdagingen stelt. Daar moeten we niet moedeloos bij neerzitten. Maar hoopvol is dat je alom groepen ziet zoeken naar antwoorden, naar krachtenbundeling. Om twee redenen zijn Wereldwinkel-vrijwilligers daarbij van betekenis:

- Om de enorme ervaring van decennialang draaiend houden van wereldwinkels,
- Om het enorme netwerk van wereldwinkels in het hele land.

Het regeerakkoord heeft ‘omzien naar elkaar’ als thema. Dat omzien naar elkaar enorm belangrijk in de huidige tijd waarin velen zo opgaan en leven in hun eigen bubbels. Maar omzien naar mensen verder weg staat onder druk. Toch is dat van wezenlijk belang: het besef dat we als wereldbevolking met elkaar verbonden zijn. Wereldwinkels zien al decennialang om naar kwetsbaren ver weg. Nu doen we dat anders dan vroeger. Producten vertellen het verhaal van de mensen die ze gemaakt hebben. Ze wijst op dat van Let’sdogoods van Niels Hermus dat de wereld mooier maakt met sokken ontworpen door kunstenaars met ervaring met dakloosheid, psychiatrie of verslaving. De sokken belanden daar waar ze het meest nodig zijn door van elk gekocht paar er één te doneren aan Leger des Heils of voedselbank. Sokken worden namelijk zelden gedoneerd bij kledinginzamelingen.

Verhalen vertellen, campagne voeren, daarin moeten wereldwinkels niet te bescheiden zijn. Ze moeten de verhalen met trots vertellen omdat die verhalen nodig zijn in onze samenleving. Wereldwinkels zijn meer dan een mooie cadeauwinkel. Het activisme van vroeger is minder geworden. Maar het vertellen van de verhalen over de makers van onze producten en over de visie op eerlijke handel is nog altijd belangrijk. Omdat consumenten macht hebben door de producten die ze kopen! Dat is een politiek, maar noodzakelijk verhaal dat onze gepolariseerde samenleving nodig heeft.

In de discussie komt naar voren dat het soms lastig is ons verhaal naar buiten te brengen, maar het kan in de sociale media, in de lokale en regionale pers, in ondernemersverenigingen, door mensen uit het bedrijfsleven in de winkel te halen in het kader van MVO-dagen, via stagiaires die kritisch kijken naar wat een wereldwinkel doet en de boodschap in hun school verspreiden.

Kathleen waarschuwt dat het geen zielige verhalen moeten zijn, maar verhalen van krachtige en creatieve mensen die mooie, eigentijdse dingen maken. De makers zijn mensen met een drive, doorzetters en changemakers, movers & chakers. Het gaat niet om liefdadigheid en helpen, maar om eerlijke handel!

Nu het de tijd is van nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W adviseert ze het gesprek daarmee aan te gaan. “Willen ze niet? Zeg dat dan in de pers… Schande! Daarna willen ze wel!” Ga het gesprek aan en kijk wat er uit voortkomt. Wellicht manieren om krachten te bundelen met andere spelers. Wereldwinkels kunnen hun netwerk nog beter gebruiken. De lokale en regionale pers kan de boodschap verder brengen. Communiceren is ontzettend belangrijk: en deel de informatie met elkaar in het netwerk (stuur je nieuwsbrieven naar nieuws@wereldwinkel.nu!). Kathleen en John waren aangenaam verrast dat Trouw direct openstond voor het artikel ‘Gemeenten: ook jullie kunnen iets doen voor de wereld’ (11 maart 2022).

Henk Peter Steenhuis geeft tips:

* Zorg dat het nieuwswaardig is; speel in op het nieuws
* Maak het niet te lang
* Sluit aan op de actualiteit
* Zoek een journalist op die in onze lijn denkt
* Denk vooral aan de regionale en lokale media. Trouw lezers kennen onze boodschap wel, AD en regionale lezers veel minder.

Op de vraag of bij duurzaamheid fairtrade niet ondersneeuwt, reageert Katheen: het is niet óf-óf, maar én-én! We hebben één planeet. People Planet Profit horen bij elkaar: mens planeet en handel. Koffie, thee, zeep vertellen het verhaal van duurzaam, fairtrade én sociaal. Daar sluit de campagne Koop een Betere Wereld mooi op aan.

Moderne uitstraling wereldwinkels
Hans Beljaard was door Wereldwinkel.nu gevraagd na te denken over een nieuwe merkstrategie en uitstraling voor wereldwinkels. Hij gaf een presentatie vol voorzetten over hoe je je als wereldwinkel nog sterker in de markt kunt zetten als de prachtige, hippe cadeauwinkel die je bent. Sleutel zijn uniforme uitstraling en herkenbaarheid. Het platformbestuur van Wereldwinkel.nu en de Inspiratiegroep hebben een mooi product gezien, waarmee ze nu naar de individuele winkels kunnen stappen. Benieuwd wat de toekomst zal brengen.

Fairtrade Nederland: verleden heden toekomst
Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van Fairtrade Nederland, was de lezing van Peter d'Angremond een aanrader. Hij is directeur van deze organisatie, die zich positioneert als "zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging". Hij ging terug naar de tijd van oprichting, in 1988, onder de naam Stichting Max Havelaar en vertelde over de groei en de impact op het aanbod die er geweest is. Hij sloot af met een blik op actuele ontwikkelingen, zoals de klimaatdiscussie, en het belang van verbinden en verbanden leggen daarbij.