Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

WIE KOMT DE WERELDWINKEL HELPEN?

We zoeken iemand die kan bijspringen als zich in de winkel problemen voordoen met de computer, de kassa of het pinapparaat en die ook de jaarlijkse updates kan verzorgen. Een manusje van alles voor de software dus. Graag melden in de winkel of bij Gerda Remmers (gerdaremmers@kpnmail.nl).

Ook een voorzitter van ons bestuur is nog altijd niet gevonden.