Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

Borne is in 2014 een Fairtrade Gemeente geworden!

De fairtrade campagne is in 2007 gestart en heeft tot doel om zo veel mogelijk gemeenten 'Fairtrade" te maken. De campagne brengt alle mensen bij elkaar die fairtrade een warm hart toedragen, niet alleen door er over te praten maar ook door te laten zien en te doen. Er is een team van enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor de titel die door de gemeente Borne zowel financieel als facilitair wordt ondersteund. Tevens geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld met de inkoop van fairtrade producten.

Het doel van de werkgroep is dat vele winkels, horeca ondernemers, bedrijven en organisaties die fairtrade producten verkopen en/of in de eigen organisatie gebruiken. Maar het behalen van de titel is slechts een mijlpaal; vanaf dat moment  zal hard aan de weg moeten worden getimmerd om de titel te behouden en uit te bouwen.

De titel toont aan dat in een gemeente de lokale overheid, winkels, bedrijven, horeca, organisaties en inwoners zich gezamenlijk inzetten voor fairtrade en deze eerlijke handel een warm hart toedragen. Een onafhankelijke jury oordeelt of gemeenten de titel Fairtrade Gemeente mogen dragen. Nederland telt inmiddels 59 Fairtrade Gemeenten en daarnaast nog eens 117 andere gemeenten en twee provincies die hard op weg zijn om deze titel te bemachtigen.

Waarom Fairtrade? 
Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan zestig procent van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. De Fairtrade Gemeente-campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel worden boeren/boerinnen, arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden in staat gesteld om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, familie en omgeving. Bijna twee miljoen mensen werken onder fairtrade condities. Daardoor profiteren ruim zes miljoen mensen van de neveneffecten van eerlijke handel.

Om te zorgen dat meer mensen in ontwikkelingslanden een kans op ontwikkeling krijgen is het belangrijk dat meer producten volgens de fairtrade principes worden verhandeld. Dat kan wanneer meer consumenten en bedrijven fairtrade producten kopen, maar ook wanneer meer winkels fairtrade producten aanbieden. De Fairtrade Gemeente-campagne stimuleert fairtrade in Nederland en richt zich primair op het vergroten van de vraag en het aanbod van fairtrade.

Zes criteria 
Een gemeente kan de titel verdienen wanneer aangetoond wordt dat voldaan wordt aan een zestal criteria welke de campagne stelt: 

1. Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel te behalen en op termijn te behouden.
2. De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en vertaalt deze steun in beleid en handelt hiernaar door zelf fairtrade producten te gebruiken.
3. Winkels en horeca laten duidelijk zien dat zij een fairtrade aanbod hebben.
4. Bedrijven en lokale maatschappelijke organisaties gebruiken fairtrade producten.

5. De werkgroep organiseert via lokale publiciteit media-aandacht rond de campagne.

6. Deelname aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

In 2016 en 2017 is de titel Fairtrade Gemeente verlengd.